W poniedziałek, 27 listopada br. odbyła się próbna ewakuacja, stanowiąca ważny element przygotowania do sytuacji kryzysowych. Cała operacja miała miejsce pod czujnym okiem strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie próbnej ewakuacji wszyscy uczniowie i personel szkoły sprawnie i zorganizowanie opuścili budynek, kierując się wyznaczonymi trasami ewakuacyjnymi. Działania były ukierunkowane na bezpieczeństwo uczestników, a wszelkie procedury zostały zachowane, zgodnie z przygotowanym planem ewakuacyjnym.

Po opuszczeniu budynku, uczniowie pod opieką nauczycieli przemieścili się do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie sprawdzono kompletność grup. Ćwiczenie miało na celu nie tylko sprawdzenie procedur, ale także edukację w zakresie postępowania w takich sytuacjach.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników ćwiczenia, możemy być pewni, że w przypadku rzeczywistej sytuacji awaryjnej, nasza społeczność szkolna potrafi skutecznie i bezpiecznie działać.

Próbna ewakuacja stanowi istotny element naszych działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole i rzetelnym przygotowaniem do ewentualnej sytuacji kryzysowej.