Informacje dla kandydatów na rok szkolny 2024/25

TerminarzOferta 2024/25O szkoleQ&A

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

13 maja – 19 czerwca do 15.00

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku, o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

Uwaga! Koniecznie zapoznaj się z zakładką „Q&A”.

21 czerwca – 10 lipca do 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.
Kandydatów zdecydowanych podjąć naukę w naszej szkole prosimy o jak najszybsze doręczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia.

18 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

18-24 lipca do godziny 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie.

25 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29 lipca – 22 sierpnia

Rekrutacja uzupełniająca

2 września 2024

Rozpoczynasz naukę w wybranej klasie naszej szkoły.

W roku szkolnym 2024/25 proponujemy następujące klasy:

LISTA PROPONOWANYCH KLAS


KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język obcy nowożytny (język angielski)

Ta klasa przygotuje do studiów politechnicznych i ścisłych kierunków uniwersyteckich. Na lekcjach geografii poruszane są w zakresie rozszerzonym zagadnienia zarówno z geografii fizycznej (treści dotyczące geologii, klimatologii, geografii gleb i biosfery) jak i społeczno-ekonomicznej (zagadnienia geopolityki i demografii, gospodarki Polski i świata). Po ukończeniu nauki w tej klasie możesz podjąć studia na takich kierunkach jak: automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, architektura i urbanistyka, budownictwo, matematyka, geografia, geologia, zarządzanie i inżynieria produkcji, energetyka, odnawialne źródła energii, technika rolna i leśna, turystyka i rekreacja, geodezja, kartografia, finanse, bankowość, ekonomia, logistyka.


KLASA PROMOCJI ZDROWIA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (język angielski), biologia lub geografia

Promocja zdrowia to oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: fizjoterapia, dietetyka, diagnostyka laboratoryjna, technologia żywienia, ochrona środowiska, leśnictwo, geografia. Szeroka oferta umożliwia podjęcie decyzji o przyszłym kierunku studiów w trakcie nauki w klasie o tym profilu. Oferujemy profesjonalną kadrę pedagogiczną oraz świetnie wyposażone pracownie, co umożliwia kształcenie na najwyższym poziomie w miłej i przyjaznej atmosferze.


KLASA OGÓLNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, matematyka, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (język angielski), historia lub wiedza o społeczeństwie

Profil ogólny cieszy się w całej Polsce coraz większą popularnością. Adresowany jest do uczniów, którzy nie są jeszcze zdecydowani, jaką drogę swojego dalszego kształcenia wybrać. W tej klasie poznajemy swoje preferencje, mocne i słabe strony. Decydując się na naukę na tym profilu, uczeń nie musi już teraz określać, jaki kierunek studiów będzie chciał podjąć w przyszłości. Klasa otworzy wiele możliwości. To profil dla uczniów o wielokierunkowych zainteresowaniach i pasjach, ciekawych świata, aktywnych społecznie.

Wybierając profil ogólny – będziesz mógł przygotowywać się do studiowania na kierunkach: politechnicznych, ścisłych, humanistycznych, językowych, pedagogicznych, artystycznych, dziennikarskich, związanych z turystyką, administracją.

Podstawowe informacje o naszej Szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej, to publiczne liceum ogólnokształcące z oddziałami ogólnodostępnymi.

Widok na budynek Szkoły – ul. Partyzantów 3, Kazimierza Wielka.

Zobacz film o naszej szkole:

Nasza Patronka – Maria Curie-Skłodowska

Baza szkoły:
Posiadamy 17 klasopracowni, w tym multimedialną pracownię języka angielskiego, profesjonalne pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną i geograficzną z bogatą bazą pomocy dydaktycznych. Klimatyzowana pracownia informatyczna została rozbudowana i unowocześniona w roku 2021. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej ze światłowodowym łączem internetowym OSE 100 Mb/s. Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną, siłownię oraz zespół boisk sportowych ORLIK. W sąsiedztwie szkoły znajduje się hala sportowa i basen, z których korzystają nasi uczniowie.

W 2023 roku budynek i otoczenie szkoły przeszły gruntowną zmianę. Parter ma zupełnie nową kolorystykę, pokrycie podłogi i lamperie, nowego wystroju nabrał także hol główny naprzeciw wejścia, pojawiły się także miejsca wypoczynku międzylekcyjnego dla uczniów. Wyremontowane zostały szatnie, każdy uczeń ma teraz własną szafkę. W podziemiach szkoły znajduje się sala relaksu dla uczniów.
Otoczenie szkoły zostało poddane całkowitej rewitalizacji. Posesja zyskała nowe, estetyczne ogrodzenie, pojawiły się ciągi komunikacyjne i miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu, m. in. ławeczki i stoliki szachowe. Parking szkolny został pokryty w całości kostką brukową.
Koniecznie należy także wspomnieć o tym, czego nie widać na pierwszy rzut oka – cały budynek ma kompletnie nową instalację elektryczną, co znacząco poprawiło bezpieczeństwo nauki i pracy.

Współpracujemy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Wiedeńskim. W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, współpracujemy z krakowskimi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Rolniczym, Instytutem Fizyki Jądrowej.

Współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi: Powiatem Kazimierskim i Gminą Kazimierza Wielka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy, Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym, Komendą Powiatową Policji, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

Lista naszych Absolwentów liczy obecnie 7159 osób.

Zdawalność matury wynosi blisko 100%

Wysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają certyfikaty:

ZAPRASZAMY!

W jakiej formie odbywa się rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Rekrutacja jest realizowana wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy nabor.pcss.pl
Koniecznie zapoznaj się z dostępnymi tam materiałami: instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku, harmonogram i zasady rekrutacji, zasady punktowania osiągnięć i inne oraz aktualności.

Swoją punktację możesz zweryfikować za pomocą kalkulatora punktów.

Skrócony opis procedury wypełniania i składania wniosku o przyjęcie do szkoły znajduje się poniżej, w odpowiedzi na pytanie „Jak wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły”.

Przeczytaj także odpowiedź na pytanie „Jak zwiększyć szansę na przyjęcie do Waszej szkoły?”.

Jak zwiększyć szansę na przyjęcie do Waszej szkoły?

To proste!
Wypełniając wniosek wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru i zaznacz wybraną klasę (do której chcesz uczęszczać w pierwszej kolejności), a następnie wybierz ponownie naszą szkołę jako szkołę drugiego wyboru i zaznacz inną z proponowanych klas (do której chcesz uczęszczać w drugiej kolejności).
Jeśli w preferencjach wybierzesz z naszej szkoły tylko jeden oddział (klasę), lecz ta klasa nie powstanie (np. będzie zbyt mało chętnych) – nie zostaniesz naszym uczniem, gdyż system przydzieli Cię do innej szkoły (wybranej na drugim miejscu).
W skrócie: w Twoim wniosku przynajmniej na pierwszym i drugim miejscu wybierz dwie różne klasy z naszej szkoły.
Pamiętaj! Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale z każdej szkoły dowolną liczbę dostępnych klas (nawet wszystkie). Zestaw Twoich preferencji może więc wyglądać przykładowo tak:

Jak wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły


Skrócona procedura złożenia wniosku:

 • Przejdź na stronę wypełniania wniosku.

 • Wypełnij dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wybierz preferowane szkoły i klasy, do których starasz się o przyjęcie (zobacz wyżej pytanie „Jak wypełnić wniosek, aby zwiększyć szanse na przyjęcie do Waszej szkoły?”) i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wybierz lub wpisz szkołę podstawową, którą aktualnie kończysz i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wypełnij dane na zakładkach Kryteria uzupełniające i Inne dane, przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Jesteś na zakładce Zakończ – tutaj zapisuje się wniosek w systemie. Zanim to zrobisz, możesz wrócić do poprzednich zakładek (klikając strzałkę w lewo) i przejrzeć wpisane informacje, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo wypełnione.

 • Kliknij przycisk Zapisz (na zakładce Zakończ) i Twój wniosek zostanie zapisany w systemie. Jednocześnie wygenerowany zostanie plik PDF, który należy pobrać, wydrukować, podpisać, a następnie wybrać jedno z poniższych:
  złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru
  lub
  – skan bądź wyraźne zdjęcie wszystkich stron prześlij do systemu naboru i koniecznie kliknij Wybierz akcjęZłóż wniosek. To bardzo ważne, dopiero wtedy bierzesz udział w procesie rekrutacji, a wniosek będzie widoczny dla szkoły.
  W zależności od sytuacji i udzielanych odpowiedzi może być konieczne pobranie i wypełnienie dodatkowych dokumentów (dostępne są na tej stronie) lub uzyskanie dodatkowych zaświadczeń.

 • System wygeneruje także dane dostępowe do konta kandydata. Przy ich pomocy zalogujesz się do swojego konta i sprawdzisz wyniki kolejnych etapów rekrutacji oraz otrzymasz ewentualne wiadomości.
  Przy kolejnych wizytach w systemie naboru przejdź na tę stronę, wypełnij nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj”.

Czy mogę liczyć na pomoc w wypełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły?

Jak najbardziej!
Zapraszamy do szkoły od 13 maja w godzinach od 1300 do 1500. Pomożemy Ci poprawnie wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie.

Gdzie znajdę informacje o Waszej szkole w systemie rekrutacji?

Informacje dotyczące naszej Szkoły są dostępne pod tym odnośnikiem.

Jakie klasy pierwsze proponujecie na rok szkolny 2024/25?

Szczegółowa lista i opis proponowanych klas dostępne są w zakładce „Oferta na rok szkolny 2024/25”.

Jaka jest podstawa prawna procesu rekrutacji?

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z odnośnymi zarządzeniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Są one dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale „Rekrutacja do szkół”.