Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatów na rok szkolny 2022/23

Jak wypełnić wniosek – przeczytaj poniżej zakładkę Pytania i odpowiedzi.

Terminarz rekrutacjiOferta na rok szkolny 2022/23O szkolePytania i odpowiedzi

Terminarz postępowania rekrutacyjnego

16 maja – 20 czerwca do 15.00

Złożenie lub zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły.

Uwaga! Koniecznie zapoznaj się z zakładką „Pytania i odpowiedzi”.

24 czerwca – 13 lipca do 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje.

21 lipca

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

22-29 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie.

1 sierpnia do godziny 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

wrzesień 2022

Rozpoczynasz naukę w wybranej klasie naszej szkoły.

W roku szkolnym 2022/23 proponujemy następujące klasy:


KLASA INŻYNIERSKA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, język angielski

Proponowane zajęcia dodatkowe: koło fizyczno-techniczne, koło matematyczne, koło języka angielskiego


Jeśli masz predyspozycje matematyczno-fizyczne i myślisz technicznie, chcesz planować, kontrolować i zarządzać, to wybierz klasę inżynierską, która oferuje Ci wiele możliwości. Przygotuje Cię do studiów politechnicznych na wielu kierunkach, takich jak matematyka, budownictwo, elektronika, energetyka jądrowa, automatyka i robotyka, ekonomia, logistyka, zarządzanie, geodezja, gospodarka przestrzenna, architektura, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo, pożarnictwo.


KLASA PROMOCJI ZDROWIA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, geografia

Proponowane zajęcia dodatkowe: fizyka w medycynie, edukacja zdrowotna, koło ekologiczne


To oferta dla kandydatów o zainteresowaniach przyrodniczych. Przygotowuje do studiów na kierunkach: medycyna, pielęgniarstwo, dietetyka, kosmetologia, biologia, farmacja, stomatologia, biotechnologia, ochrona środowiska, weterynaria, wychowanie fizyczne, promocja zdrowia, rehabilitacja i fizjoterapia, a także kierunki rolnicze.


KLASA HUMANISTYCZNO-MEDIALNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, język angielski

Proponowane zajęcia dodatkowe: koło dziennikarskie, dyskusyjny klub filmowy, wiedza o teatrze


Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych, literackich, artystycznych, prezentacjach i projektach. Nauka w tej klasie daje młodzieży szansę studiowania na kierunkach: prawo, administracja, politologia, socjologia, filozofia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia polska, filmoznawstwo, teatrologia, historia, archeologia, pedagogika, psychologia.


KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski


Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, język angielski

Proponowane zajęcia dodatkowe: koło meteorologiczne, język angielski w biznesie, koło matematyczne


Program tego profilu przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach: geografia, turystyka, rekreacja, matematycznych, politechnicznych i ekonomicznych, takich jak kierunki ścisłe, techniczne, ekonomia, administracja, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, stosunki międzynarodowe, logistyka, ochrona środowiska.


KLASA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, informatyka, język angielski

Nauczane języki: I język angielski, II język niemiecki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, informatyka, język angielski

Proponowane zajęcia dodatkowe: koło matematyczne, robotyka i programowanie, język angielski w teleinformatyce


Klasa informatyczna przeznaczona jest dla miłośników nowoczesnych technologii. W ramach profilu realizowany jest rozszerzony program nauczania informatyki, w skład którego wchodzą m. in.: programowanie w języku C++, relacyjne bazy danych, elementy grafiki komputerowej, tworzenie stron internetowych w HTML, CSS i PHP. Realizacja rozszerzonego zakresu programu z matematyki i języka angielskiego dodatkowo daje szerokie możliwości w wyborze atrakcyjnych studiów wyższych na kierunkach informatycznych, ścisłych i politechnicznych.

Podstawowe informacje o naszej Szkole

Liceum ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej, to publiczne liceum ogólnokształcące z oddziałami ogólnodostępnymi.

Widok na budynek Szkoły – ul. Partyzantów 3, Kazimierza Wielka.

Nasza Patronka – Maria Curie-Skłodowska

Baza szkoły:
Posiadamy 17 klasopracowni, w tym multimedialną pracownię języka angielskiego, profesjonalne pracownie: chemiczną, fizyczną, biologiczną i geograficzną z bogatą bazą pomocy dydaktycznych. Klimatyzowana pracownia informatyczna została rozbudowana i unowocześniona w roku 2021. Cała szkoła pracuje w lokalnej sieci komputerowej ze światłowodowym łączem internetowym OSE 100 Mb/s. Mamy dobrze zaopatrzoną bibliotekę wraz z czytelnią oraz Internetowym Centrum Multimedialno-Informacyjnym. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną, siłownię oraz zespół boisk sportowych ORLIK. W sąsiedztwie szkoły znajduje się hala sportowa i basen, z których korzystają nasi uczniowie.

Współpracujemy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniką Świętokrzyską, Uniwersytetem Wiedeńskim. W ramach Małopolskiej Nocy Naukowców, współpracujemy z krakowskimi uczelniami: Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Rolniczym, Instytutem Fizyki Jądrowej.

Współpracujemy z wieloma instytucjami lokalnymi: Powiatem Kazimierskim i Gminą Kazimierza Wielka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Kazimierskim Ośrodkiem Kultury, Powiatowym Urzędem Pracy, Kazimierskim Ośrodkiem Sportowym, Komendą Powiatową Policji, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym.

Lista naszych Absolwentów liczy obecnie 6973 osoby.

Zdawalność matury wynosi blisko 100%

Wysoką jakość pracy naszej szkoły potwierdzają certyfikaty:

ZAPRASZAMY!

W jakiej formie będzie się odbywała rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem platformy nabor.pcss.pl
Koniecznie zapoznaj się z dostępnymi tam materiałami: instrukcja wypełniania i wysyłania wniosku, harmonogram i zasady rekrutacji, zasady punktowania osiągnięć i inne oraz aktualności.

Skrócony opis procedury wypełniania i składania wniosku o przyjęcie do szkoły znajduje się w odpowiedzi na pytanie poniżej „Czy mogę liczyć na pomoc w wypełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły?”.

Przeczytaj także odpowiedź na pytanie „Jak mogę zwiększyć szansę na przyjęcie do Waszej szkoły?”.

Jak mogę zwiększyć szansę na przyjęcie do Waszej szkoły?

To proste!
Wypełniając wniosek wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru i zaznacz wybraną klasę (do której chcesz uczęszczać w pierwszej kolejności), a następnie wybierz ponownie naszą szkołę jako szkołę drugiego wyboru i zaznacz inną z proponowanych klas (do której chcesz uczęszczać w drugiej kolejności).
Jeśli w preferencjach wybierzesz z naszej szkoły tylko jeden oddział (klasę) i z jakiegoś powodu ta klasa nie powstanie – nie zostaniesz naszym uczniem, gdyż system przydzieli Cię do innej szkoły (wybranej na drugim miejscu).
W skrócie: w Twoim wniosku przynajmniej na pierwszym i drugim miejscu wybierz dwie różne klasy z naszej szkoły.
Pamiętaj! Możesz wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale z każdej szkoły dowolną liczbę dostępnych klas (nawet wszystkie). Tym sposobem zestaw Twoich preferencji może wyglądać przykładowo tak:

Czy mogę liczyć na pomoc w wypełnianiu wniosku o przyjęcie do szkoły?

Jak najbardziej!
Zapraszamy do szkoły od 16 maja w godzinach od 1300 do 1500. Pomożemy Ci poprawnie wypełnić i złożyć wniosek o przyjęcie.

Skrócona procedura złożenia wniosku:

 • Przejdź na stronę wypełniania wniosku.

 • Wypełnij dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wybierz preferowane szkoły i klasy, do których starasz się o przyjęcie (zobacz wyżej pytanie „Jak mogę zwiększyć szanse na przyjęcie do Waszej szkoły?”) i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wybierz lub wpisz szkołę podstawową, którą aktualnie kończysz i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Wypełnij dane na zakładkach Kryteria uzupełniające i Inne dane, przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).

 • Jesteś na zakładce Zakończ – tutaj zapisuje się wniosek w systemie. Zanim to zrobisz, możesz wrócić do poprzednich zakładek (klikając strzałkę w lewo) i przejrzeć wpisane informacje, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo wypełnione.

 • Kliknij przycisk Zapisz (na zakładce Zakończ) i Twój wniosek zostanie zapisany w systemie. Jednocześnie wygenerowany zostanie plik PDF, który należy pobrać, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru lub skan (bądź wyraźne zdjęcie) wszystkich stron przesłać do systemu naboru.
  Na koniec kliknij Wybierz akcjęZłóż wniosek. To bardzo ważne, dopiero wtedy bierzesz udział w procesie rekrutacji, a wniosek będzie widoczny dla szkoły.
  W zależności od sytuacji i udzielanych odpowiedzi może być konieczne pobranie i wypełnienie dodatkowych dokumentów (dostępne są na tej stronie) lub uzyskanie dodatkowych zaświadczeń.

 • System wygeneruje także dane dostępowe do konta kandydata. Przy ich pomocy zalogujesz się do swojego konta i sprawdzisz wyniki kolejnych etapów rekrutacji oraz otrzymasz ewentualne wiadomości.

Gdzie znajdę informacje o Waszej szkole w systemie rekrutacji?

Informacje dotyczące naszej Szkoły są dostępne pod tym odnośnikiem.

Jakie klasy pierwsze proponujecie na rok szkolny 2022/23?

Szczegółowa lista i opis proponowanych klas dostępne są w zakładce „Oferta na rok szkolny 2022/23”.
W skróconej formie przedstawia to poniższy filmik:

oraz prezentacja:

Jaka jest podstawa prawna procesu rekrutacji?

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z odnośnymi zarządzeniami Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Są one dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w dziale „Rekrutacja do szkół”.