Rok szkolny 2023/24

Skład Rady Rodziców:
Anna Jałocha – przewodnicząca
Beata Kurandy-Szczygieł – zastępca
Aneta Wójcik – skarbnik
Agnieszka Płaszewska – sekretarz

Ustalona przez rodziców wysokość dobrowolnej wpłaty w bieżącym roku szkolnym wynosi 50 zł.

Nr konta: 05 1020 2645 0000 5602 0002 9256

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko, imię i klasę ucznia.


Rok szkolny 2022/23

Skład Rady Rodziców:
Aneta Wójcik – przewodnicząca
Robert Stępień – zastępca
Kinga Głuszek – skarbnik
Ewa Zapart – sekretarz

Ustalona przez rodziców wysokość dobrowolnej wpłaty w bieżącym roku szkolnym wynosi 50 zł.
Nr konta: 05 1020 2645 0000 5602 0002 9256
W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko, imię i klasę ucznia.