Rok szkolny 2021/22

Skład Rady Rodziców:
Aneta Wójcik – przewodnicząca
Robert Stępień – zastępca
Kinga Głuszek – skarbnik
Ewa Zapart – sekretarz

Ustalona przez rodziców wysokość dobrowolnej wpłaty w bieżącym roku szkolnym wynosi 50 zł.

Nr konta: 05 1020 2645 0000 5602 0002 9256

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko imię i klasę ucznia.