Adres

28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 3, woj. świętokrzyskie

e-mail

dyrektor: joanna.wrzesien@lokw.edu.pl

wicedyrektor: edyta.kwiecien@lokw.edu.pl

sekretariat: sekretariat.lomcskw@gmail.com

Strona internetowa
ePUAP

Wiadomości można wysyłać na adres: /LOKW/skrytkaESP

Znacznie łatwiej w polu wyszukiwania adresata (urzędu) wpisać hasło Kazimierza Wielka, a następnie z listy wyświetlonych adresatów wybrać naszą szkołę.

Telefon

+48 41 352-13-01