Za pośrednictwem firmy LuCasco (lucasco.pl) Rada Rodziców zawarła umowę ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły w firmie InterRisk, obowiązującą do 30 września 2022 roku.

Ubezpieczenie InterRisk EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Poniżej zamieszczamy listę przydatnych dokumentów do pobrania: