Za pośrednictwem firmy LuCasco (lucasco.pl) Rada Rodziców zawarła umowę ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły w firmie InterRisk, obowiązującą w roku szkolnym 2022/23.

Ubezpieczenie InterRisk EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Poniżej zamieszczamy listę przydatnych dokumentów do pobrania: