Rok szkolny 2023/24

Uczniowie ubezpieczeni są w firmie TUZ (www.tuz.pl).

Przydatne informacje i wskazówki udostępnione przez agenta ubezpieczeniowego:

Zgłaszanie roszczeń z klauzuli dotyczącej zwrotu kosztów leczenia lub nabycia środków pomocniczych np.: stabilizatora – w celu udokumentowania poniesionych kosztów należy przedstawić fakturę imienną na dziecko (osoba fizyczna ma możliwość zamiany paragonu na fakturę w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia paragonu).

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią pod nr 22 327 60 60, adres e-mail bok@tuz.pl
Podajemy Państwu również link do zgłaszania roszczeń w którym znajduje się PDF z wnioskiem do pobrania.
Poza wnioskiem znajdują się niezbędne informacje oraz adres e-mail na który należy przesłać wniosek wraz z zaświadczeniami od lekarza.

https://tuz.pl/likwidacja-szkod/szybkie-nnw-likwidacja-szkody-nawet-w-3-dni/

W celu ułatwienia Państwu współpracy w razie zaistnienia zdarzenia wypadkowego oraz uniknięcia błędów przy zgłoszeniach szkód wynikających z nieszczęśliwych wypadków, proszę o kontakt przed zgłoszeniem szkody, pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 607 895 985 – Sylwia Stach-Rogal.

Przydatne dokumenty:


Rok szkolny 2022/23

Za pośrednictwem firmy LuCasco (lucasco.pl) Rada Rodziców zawarła umowę ubezpieczenia NNW uczniów naszej szkoły w firmie InterRisk, obowiązującą w roku szkolnym 2022/23.

Ubezpieczenie InterRisk EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenie usług Asysty Prawnej w odniesieniu do problemów prawnych związanych z życiem prywatnym Ubezpieczonego.

Poniżej zamieszczamy listę przydatnych dokumentów do pobrania: