Rok szkolny 2023/24

Joanna Wrzesień

dyrektor, fizyka

Edyta Kwiecień

wicedyrektor, język angielski

Anna Adamusik

język angielski, język rosyjski, wych. 1B

Magdalena Bucka

wychowanie fizyczne, wych. 4A

Agnieszka Buczak

język polski, wych. 1C

Justyna Gałka-Mzyk

biologia, edukacja ekologiczna, wych. 2B

Maria Kabat

wychowanie fizyczne, wych. 4B

Andrzej Kocerba

informatyka, podstawy przedsiębiorczości

Agnieszka Lebda

język niemiecki

Piotr Łukasiewicz

edukacja dla bezpieczeństwa, historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie

Łukasz Łuszczyński

geografia

Kazimierz Maj

historia, wych. 3B

Katarzyna Najman

matematyka, wych. 1A

ks. Wiesław Piwowar

religia, filozofia

Agnieszka Sambór

język polski, biblioteka, wych. 3A

Dominika Wróbel

fizyka, fizyka w medycynie, matematyka, wych. 2A

ORAZ
Sylwia Bil – język angielski
Barbara Ciapała – matematyka
Marzena Kusak – chemia
Beata Szmigiel – doradztwo zawodowe
Cecylia Kruszyńska – psycholog
Ilona Stańczak – pedagog

Sekretariat

Małgorzata Nowak-Kania – sekretarz szkoły

Pracownicy obsługi

Elżbieta Chabińska
Katarzyna Dziula
Dariusz Grzywna
Mariola Siwiec

Lista nauczycieli i opiekunów pracujących w naszej szkole od początku jej istnienia (kolejność alfabetyczna):

1. Adamczyk Stanisław 1945-47 – matematyka, chór szkolny, śpiew
2. Adamusik Anna od 1993 – j.rosyjski, j.angielski
3. Antoniewicz Cecylia 1947-49 – j.angielski, j.francuski, geografia
4. Antoniewicz Tadeusz
5. Baradziej Ryszard 1994 – wychowanie fizyczne
6. Bazylewicz Adam ks., 1992-94 – religia
7. Beliczyński Tadeusz ks., 1949-51 – religia
8. Biała Ewa 1982, 2004/05 – j.rosyjski
9. Białas Józef 1952/53 – przysposobienie wojskowe
10. Bladosz-Mleczek Renata 2005-2011 – chemia
11. Borawska Janina 1945-52 – j.rosyjski, sekretarka
12. Borej Ignacy 1969-86 – wychowawca w internacie
13. Borej Krystyna 1969-2003 – matematyka
14. Borowińska Krystyna 1983-84 – fizyka
15. Borycka Aleksandra 1980-82 – j.niemiecki
16. Brzeźnicki Zygmunt 1951-57
17. Bucka Magdalena od 2003 – wychowanie fizyczne
18. Burgiel Marek od 2004 – j. angielski
19. Chlasta Zofia 1971-74 – j.rosyjski
20. Chmielowiec Ewa 1984 – chemia
21. Choiński Marek 1992-97 – historia
22. Ciołek Stanisław 1950-89 – matematyka, wf, propedeutyka filozofii
23. Cyrnek Teresa 1974-77 – j.rosyjski
24. Czarny Mariola od 1993 – j.polski, opiekunka Hadesu
25. Czupryńska Elżbieta 1984/85 – j.łaciński
26. Deputat Gabriela 1973-75 – historia
27. Donicht Elizabeth 1991/92 – j.angielski
28. Dubajka-Brycka Elżbieta 1967-72 – j.rosyjski
29. Formanowicz Janina 1945 – j.polski, historia
30. Fugas Wiesław 1957-58 – wych.fiz.
31. Gacek Stefan 1973-74 – geografia
32. Galant Jadwiga 1945-50 – j.polski, j.łaciński
33. Geppert Władysław 1945-46 – j.angielski
34. Germain Wanda 1945-47 – j.łaciński
35. Głogowiecka Janina 2008-2013 – j.polski, wiedza o kulturze, j.łaciński
36. Góralska Mariola 1982-83 – j.niemiecki
37. Górnikiewicz Tadeusz 1970-71 – j.niemiecki
38. Górski ks. 1945 – religia
39. Hermus Helen 1992 – j.angielski
40. Idziak Maria 1985-90 – biblioteka
41. Igołowicz 1945 – historia, geografia, zagadn. życia współcz.
42. Iwan Sylwester ks. 2007/2008 – religia
43. Iwańska Henryka 2004-2006 – fizyka
44. Iwańska Iwona 2006/07 – j. angielski
45. Iwański Marian 1984-85 – wychowanie muzyczne
46. Jackiewicz Agnieszka 2007-2010, 2011/12, 2014/15 – fizyka
47. Jaklewicz Anna 1981 – chemia
48. Jakubowski Marian ks. 1999-2013 – religia
49. Janaszek Stanisław ks. 1955-56 – religia
50. Janecka Aleksandra 1962-64 – zajęcia praktyczne
51. Janik Zbigniew 1965-79, 1987-2002 – wych. muzyczne, chór
52. Jasińska Jolanta 1988-89 – geografia
53. Jędrzejczyk Halina 1984 – chemia
54. Jędrzejczyk Jan 1963-66, 1979-84 – wych muz, chór, ZHP
55. Kabat Maria od 1995 – wych.fiz., opiekunka Hadesu
56. Kaczmarczyk Alojzy 1947-60 – j.ang, j.niem, j.franc.
57. Kałat Lidia 2001-2017 – matematyka, informatyka
58. Kita Urszula 1969-88 – wych.fiz., koło taneczne
59. Klimczyk Stanisława ok 1960-62 – zajęcia praktyczne
60. Kocerba Andrzej od 1989 – techn. informacyjna, informatyka, podst. przedsiębiorczości
61. Konieczna Ewa od 2013 – chemia
62. Korendo Stanisław 1945-48 – komendant PW i WF
63. Korfel Marian 1951-87 – geografia, astronomia, higiena, kier. internatu, opiekun Hadesu
64. Kosałka Małgorzata od 1990 – matematyka, opiekunka Hadesu
65. Kościołek Mateusz ks. 2014-2017 – religia
66. Kozera Małgorzata 1974-75 – przysposobienie obronne
67. Krawczyk Marta 1982 – biblioteka, wych. internatu
68. Kruhlik Małgorzata 1947-48 – matematyka
69. Kruszyński Włodzimierz 1981-2021 – fizyka, dyrektor 2004-2021
70. Kuca Anna 2004-2009 – podstawy przedsiębiorczości
71. Kulesza Maria 1962-85 – j.polski, historia, higiena, wych.plast.
72. Kupiński Michał 1970-71 – fizyka
73. Kuśnierz Joanna 1948-50 – geografia, j.polski, proped. filozofii, nauka o społ.
74. Kuźmińska Teresa 1974-75 – wychowanie fizyczne
75. Kuźmiński Maciej 1964-65 – zajęcia praktyczno-techniczne
76. Kwiatkowska Grażyna 2003/2004 – j. rosyjski
77. Kwiecień Aleksandra 1986-2017 – biologia, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w rodzinie, opiekunka Hadesu
78. Kwiecień Edyta od 1994 – j.angielski
79. Lenartowicz Leszek 1969-70 – chemia
80. Leśniak Michał ks. 1945-49 – religia
81. Lewicki 1945-46 – j.angielski
82. Litwiniuk Barbara 1986-2018 – j.łaciński, j.niemiecki, biblioteka szkolna
83. Litwiniuk Roman 1986-2018 – j.niemiecki, opiekun Hadesu
84. Lonc Marta 1967-68 – matematyka
85. Łukasiewicz Jan 1952-89 – przysposobienie obronne
86. Łukasiewicz Piotr od 1989 – przysposobienie obronne, wos, historia
87. Łukowicz Władysław 1945-47 – j.niemiecki, j.ang, wych.internatu
88. Łuszczyński Łukasz 2007/08, od 2012 – geografia
89. Łuszczyński Tadeusz 1975-2004 – historia, ZHP, dyrektor, opiekun Hadesu
90. Machowski Stanisław 1945 – j.niemiecki
91. Madej Józefa 1950-86 – j.polski, j.niemiecki, wych.internatu
92. Maderak Anna 2012/13 – chemia
93. Maj Elżbieta 1947-49 – matematyka
94. Maj Kazimierz od 2004 – historia, wiedza o społeczeństwie
95. Maj Stefan 1947-48 – fizyka, zagadnienia o Polsce
96. Majewska Halina 1968-2006 – fizyka
97. Majewska Krystyna 1993-94 – j.polski
98. Majewski Paweł ks. 2003-2005 – religia
99. Makuła Henryk ks. 1990-91 – religia
100. Malara Brzeska-Anna 2013/2014 – historia, historia i społeczeństwo
101. Malara Jadwiga 1973-80 – j.łaciński, j.niemiecki
102. Malicka Urszula 1973-74 – j.rosyjski
103. Malinowski Bolesław 1972-1990 – matematyka, dyrektor
104. Malinowski Jarosław 2003/2004 – podstawy przedsiębiorczości, 2014/15 – eduk. dla bezpiecz.
105. Małys Zdzisław 1951-52 – wych fiz., przysposobienie wojskowe
106. Marzęda Iwona 1990-2007 – matematyka
107. Mentel Wiktor ks. 2000-2004 – religia
108. Michałowska Jolanta 1998-2006 – j.polski
109. Milka-Rejdak 2006/07 – chemia
110. Moberg John 1991-94 – j.angielski
111. Molska Emilia 1953-93 – j.polski, biblioteka, opiekunka Hadesu
112. Możdżeń Irena 1948-51 – geografia
113. Mrugała Marek ks. 1994 – religia
114. Najman Katarzyna od 2007 – matematyka, informatyka, podstawy przedsiębiorczości
115. Niebylicka Beata od 2004 – j. niemiecki, j. angielski
116. Nowak Jan 1960-61 – higiena
117. Nowak Jolanta 1990-2006 – j.polski
118. Nowak Marta 1981 – chemia
119. Nowak Zbigniew 1985-2008 – historia, wiedza o społeczeństwie, opiekun Hadesu
120. Oksiński Edward 1970-71 – matematyka
121. Oleś Janina 1977 – biologia, wych.internatu
122. Olędzka Janina Helena 1946 – hist, j.polski
123. Ozierow Michał 1967-67 – j.niemiecki, rosyjski, angielski
124. Oziębłowska Maria 1984-94 – j.polski
125. Paś Barbara 2009-2017 – podstawy przedsiębiorczości
126. Pawłowska Zofia 1946-46 – matematyka, fizyka
127. Pełka Zofia 1970-78 biblioteka, j.polski, historia
128. Pikos Wojciech ks. 2012/13 – religia
129. Piotrowski Andrzej 1992-2017 – wychowanie fizyczne
130. Podgórski Stanisław 1946-74 – biologia, chemia, plastyka
131. Podstawa Beata 2006/07 – chemia
132. Poglódek Halina 2005-2012 – chemia
133. Pogłódek Stanisław 1963-81 – fizyka
134. Porada Irena 1970-2005 – chemia
135. Porada Stanisław 1969-2002 – WT, plastyka
136. Przeniosło Paweł 1998/99 – fizyka
137. Radziszewska Halina 1953-90 – j.rosyjski
138. Robak Kazimierz 1987-2002 – wf
139. Rogala Stanisław przed 1950 – j.francuski
140. Rombalski Jan 1961-64
141. Różycka Antonina 1945-47 – historia
142. Rubacha Leszek 1989-94, 2004-2008 – wychowanie fizyczne
143. Rydel Helena Maria 1945-46 – geografia, biologia
144. Sadza Janina 1968-2004 – j.rosyjski, j.niemiecki, dyrektor, opiekunka Hadesu
145. Salarski Leon 1945 – geografia, historia
146. Sarecka Maria 1964-65 – zpt
147. Sauter Stefan 1945-46 – matematyka, wf, taniec
148. Sęsoła Władysław 1974-77 – chemia
149. Sielecki Antoni 1949-50
150. Sieradzka-Domagała Leokadia 1974-75 – historia, wiedza obywatelska
151. Siwiec Bronisław 1945-69 – matematyka, astronomia
152. Siwiec Stanisław 1971-76 – wych.muz.
153. Skrzyniarz Tadeusz ks. 1990/91 – religia
154. Skrzypczyk Leon 1953-54
155. Słabowska Lucyna 1964-67 – j.rosyjski
156. Soja Henryk 1953-54 – pw, wf
157. Stankiewicz-Siudak Iwona od 2004 – biologia
158. Stefańczyk Wiesław 1989-2012 – geografia, biblioteka szkolna
159. Stępień Beata 2003/2004 – podstawy przedsiębiorczości
160. Stępień Kamila 1982-2010 – j.niemiecki, j.angielski
161. Stępień Mariusz 2003/2004 – podstawy przedsiębiorczości
162. Stolarska Jadwiga 1971-2004 – biologia
163. Stopiński Maciej ks. 2008-2012 – religia
164. Stopnicka Eliza 2004-2008 – j. polski
165. Straszyńska Jadwiga 1946-47 – j.polski, j.niemiecki
166. Struzik Wacław ks. 1951-52 – religia
167. Strzeszewska Maria 1945 – j.polski, historia
168. Sydor Zdzisław ks. 1956-59 – religia
169. Szafrańska Zofia 1945-51 – fizyka, chemia
170. Szmigiel Lucjan 1960-87 – wf
171. Szmuc Ewa 1984-2008 – j.niemiecki
172. Świtniewski Stanisław 1945 – j.polski
173. Tadeuszkówna Helena 1945 – matematyka
174. Tarabuła Jan 1965-95 – wych.prakt.-techn., plastyka, wych.internatu, opiekun Hadesu
175. Tomik Adam 1947-48 – matematyka
176. Trzepatowski Franciszek 1972-1983 – geografia, dyrektor
177. Tyduś Józef 1945-72 – j.łac, j.niem, biblioteka
178. Walczuk Aniela 1945
179. Waligóra Andrzej 1972-2001 – kier. internatu
180. Warchala Henryk 1958-66 – chemia
181. Westh Julie 1990-92 – j.angielski
182. Wędrychowska Helena 1950-51 – j.niemiecki, j.angielski
183. Wieczorek Alicja 1976-77 – etatowy instruktor ZHP
184. Wieczorek Marian ks. 1952-55 – religia
185. Witkowski Józef 1954-55 – wf, pw
186. Woźnica Wacław ks. 2013-2015 – religia
187. Wróbel Maria 1950-51 – j.niemiecki, historia, wf
188. Wróbel Mieczysław 1950-51 – j.polski, logika
189. Wrzesień Joanna od 1999 – fizyka, chemia, biblioteka szkolna, od 2014 zastępca dyrektora
190. Wrzesień Waldemar ks. 2013/2014 – religia
191. Zając Ewa 2007-2012 – j. rosyjski
192. Zamojski Ryszard 1972-74 – biologia, chemia
193. Zapart Ewa 2008-2016 – historia, wiedza o społeczeństwie
193. Zaremba Barbara 1964-67 – fizyka
194. Zarzeczna Zofia 1981 – j.łaciński, j.niemiecki, biblioteka szkolna
195. Zarzycki Mirosław 1981 – biblioteka
196. Zawilińska Stanisława 1953-63 – chór szkolny
197. Zieleniewska Jadwiga 1986-2014 – j.polski, opiekunka Hadesu, z-ca dyrektora 2004-2014
198. Zięć Wojciech ks. 1991-92 – religia
199. Zygmunt Łukasz ks. 2004-2007 – religia
200. Żywczyk Bolesław 1945-73 – historia, kierownik internatu