Z okazji 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Na widowni zasiedli: pani dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele oraz uczniowie wszystkich klas. Swoją obecnością zaszczycili nas goście honorowi: Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierskiego, pan Jerzy Bojanowicz.

Na scenie z bogatą tematyczną scenografią zgromadziła się 40-osobowa grupa artystów z klas 1b, 2a, 2b, 3a i 3b, którzy pod wodzą nauczyciela historii, Kazimierza Maja przygotowali dzisiejszy występ. Prowadzące spotkanie: Zofia Swat i Amelia Drukała z klasy 2b przywitały zebranych i poprosiły o zabranie głosu panią dyrektor. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona wagę wolności i jej znaczenie dla młodego pokolenia i całego społeczeństwa, a także dla dalszego rozwoju naszego kraju. Podkreśliła także nasz wspólny obowiązek dbania o tę wolność, i że to jest nasze wspólne wyzwanie i patriotyczny obowiązek.

Pan Starosta w swojej wypowiedzi podkreślił wagę wolności w życiu każdego człowieka, zwracając szczególną uwagę na jej mądre i świadome wykorzystywanie, z poszanowaniem innych, choćby się od nas różnili.

Program artystyczny rozpoczął się pokazem musztry ugrupowania marszowego. Następnie Zosia i Amelia przeprowadziły nas przez cztery stacje: Niewola, Powstania, I wojna światowa i w końcu Wolność. Każda ze stacji była zilustrowana krótkim opisem słownym, poezją oraz piosenkami patriotycznymi w wykonaniu 25 osobowego chóru. Wystąpili także nasi niezawodni instrumentaliści: Aleksandra Maj, Gabriella Prokop, Patryk Kasperek, Wiktor Świeca i Sebastian Szpak. Na ekranie oglądaliśmy prezentację ilustrującą polską drogę do wolności. Na zakończenie prowadzące podsumowały: ” Mamy szczęście dorastać w wolnym kraju. Pamiętajmy jednak o ty, że przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie – miłość”.

Wszyscy artyści otrzymali w pełni zasłużone brawa. Dziękujemy za świetny, skłaniający do refleksji program. (AKo)