Niezmiernie nam miło ogłosić, że Stypendystą Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2023/2024 został Kamil Erbel z klasy 2a.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 26.10.2023 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Dyplomy wręczali: Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski oraz Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty. Nasz Stypendysta brał udział w uroczystości pod opieką p. Dominiki Wróbel – wychowawczyni klasy.

Stypendium przyznawane jest uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskali najwyższą średnią ocen w szkole oraz wykazują szczególne uzdolnienia. To ogromne wyróżnienie nie tylko dla uczniów, ale również rodziców, którym serdecznie gratulujemy.

Życzymy Kamilowi kolejnych sukcesów. (DW)