„Rozbudzimy Twoją ciekawość” to motto przewodnie warsztatów przyrodniczych dla uczniów klas ósmych, którzy 25 kwietnia przybyli do naszego Liceum. Byli to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz uczniów Szkoły Twórczej w Cudzynowicach. Ósmoklasiści pobawili się nauką biorąc aktywny udział w warsztatach zorganizowanych przez dyrekcję oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Badali właściwości tłuszczy, skał i minerałów, poznali gatunki rodzimych płazów oraz zagrali na kieliszkach. Edukacja poprzez doświadczenia pobudza do ciągłego samorozwoju i dalszej nauki. Daje możliwość poznania świata, zjawisk biologicznych i fizycznych, reakcji chemicznych oraz zależności geograficznych. Dzięki warsztatom nauczyciele uczący przedmiotów przyrodniczych udowodnili uczniom, że taki sposób nauki jest dużo łatwiejszy i przyjemniejszy. Umożliwia szybsze przyswojenie materiału oraz zapamiętanie szczegółów. Przybyli przekonali się, w jak ciekawy i przyjemny sposób można zdobywać wiedzę w kazimierskim Liceum. (JGM)