Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy kierowany do rodzin deklarujących gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości do pokonania trudności.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie https://www.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, szczegółowe informacje i możliwość złożenia wniosku dostępne są tutaj.