Uroczystość zakończenia zajęć klas maturalnych odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się: dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele, a wśród nich wychowawcy klas czwartych – Katarzyna Najman i Agnieszka Buczak, przedstawiciele rodziców, reprezentanci Samorządu Uczniowskiego oraz maturzyści. Gościem honorowym był Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Do klas maturalnych w roku szkolnym 2022/23 uczęszczało 71 uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym i uzyskali świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, uprawniające do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Po powitaniu zebranych, zwróciła się do przybyłych czwartoklasistów. Podziękowała im za 4-letnią pracę i życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych, zapału i entuzjazmu, pomyślnego rozwoju w sferze zawodowej i osobistej, a także by zawsze z sympatią wspominali chwile przeżyte w naszej szkole. Chwilami emocje brały górę i p. dyrektor wzruszenie dosłownie „odbierało głos”.
Następnie do zebranych zwrócił się pan starosta Jan Nowak. Pogratulował ukończenia nauki w liceum, podziękował za wybór naszej szkoły i życzył powodzenia na maturze.

W dalszej kolejności nastąpił miły moment podziękowania rodzicom, którzy swoim zaangażowaniem wspierali naszą szkołę w jej zadaniach. Dyplomy i podziękowania otrzymali: pani Małgorzata Sorkowicz oraz pan Krzysztof Kuchnecki.

W tym roku 6 uczniów w klasyfikacji końcowej uzyskało średnią przynajmniej 5,00. Ten wspaniały wynik wypracowali (kolejność alfabetyczna): Julia Klimczyk, Joanna Możdżeń, Anna Radosz, Kasper Staniszewski, Julia Stępień i Magdalena Wiśniewska. Na uroczystość zaproszeni zostali ich rodzice, którym p. dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

W dalszej kolejności głos w imieniu klas młodszych zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Zacytowali naszą patronkę, Marię Curie-Skłodowską – „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie”, które to słowa skierowali do kończących szkołę, życząc im jednocześnie powodzenia na maturze i dostania się na wymarzone uczelnie.

Następnym punktem spotkania było wręczenie świadectw ukończenia liceum z wyróżnieniem („z paskiem”). Jako pierwsza otrzymała je wymieniona wcześniej grupa ze średnią 5,00 i wyżej, a po chwili dołączyli do nich pozostali, którzy mieli średnie 4,75-4,99 – takich osób było w tym roku 15. Łącznie 21 absolwentów ukończyło naszą szkołę z wyróżnieniem, otrzymując zasłużone brawa oraz osobiste gratulacje od pana starosty Jana Nowaka i wręczających świadectwa pani dyrektor Joanny Wrzesień i wicedyrektor Edyty Kwiecień.

Następnie nagrodami książkowymi zostali uhonorowani absolwenci, którzy: uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, odnieśli największe sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, brali udział w występach artystycznych i angażowali się w pracę społeczną, reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym.
Dyplomy z podziękowaniami otrzymali maturzyści za udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, bardzo dobre wyniki w nauce, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali wychowawcy klas.

Dyplomy z podziękowaniem za 4-letnią pracę w Młodzieżowym Klubie „Hades” wręczyły opiekunki klubu – p. Beata Niebylicka i p. Agnieszka Sambór.

Coś się kończy, coś zaczyna… Naocznie uzmysłowił nam to moment przekazania sztandaru młodszemu rocznikowi – Patrycjusz Leśniewski (3b) przejął sztandar z rąk Mateusza Sorkowicza (4a). Ten uroczysty moment był ostatnim punktem oficjalnej części spotkania. Po wyprowadzeniu sztandaru komunikaty porządkowe i kilka informacji o egzaminie maturalnym podała p. wicedyrektor Edyta Kwiecień.

W drugiej części maturzyści udali się na schody wejściowe do szkoły, gdzie p. Andrzej Kocerba zrobił tradycyjne zdjęcia klasowe do galerii absolwentów oraz kilka pamiątkowych ujęć dla chętnych. Klasa 4b wypuściła pamiątkowy balon w kształcie serca, który zawierał karteczki z nazwiskami całej klasy. Śledzony wzrokiem wszystkich uleciał w niebo, aby zapewnić pomyślność na maturze.

Następnie absolwenci spotkali się w klasach z wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa, dokumenty, dopełnili ostatnie formalności. Było dużo emocji: radość, nostalgia, łzy wzruszenia.

Kolejny rocznik absolwentów zakończył swoją przygodę w murach naszej szkoły. Tym samym nasza internetowa księga absolwentów liczy obecnie 7105 osób. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się z Wami i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!