Klasy 2b i 2a czteroletnie w dniu 28 kwietnia 2022 roku rywalizowały ze sobą w cyklicznie organizowanym Turnieju klas. Tym razem wszystkie konkurencje dotyczyły wiedzy o ,,Potopie” H. Sienkiewicza. Jak zawsze rywalizacja wyzwoliła u uczniów niezwykłą kreatywność. W konkurencji wiedzy o powieści odpowiadały zespoły eksperckie, były mowy Zagłoby, inscenizacje fragmentów powieści, piosenki autorskie, listy miłosne Kmicica i Radziwiłła do Oleńki Billewiczówny, plakaty promujące adaptacje powieści z przeznaczeniem na deski Hadesu.
Klasom dzielnie sekundowali wychowawcy Maria Kabat i Magdalena Bucka. Szacowne Jury w składzie p. prof. Agnieszka Sambór i uczniowie Małgorzata Biel i Stanisław Warchoł wydali werdykt, wg którego 2 punktami zwyciężyła klasa 2b. (Relacja: organizatorka Turnieju – Mariola Czarny)