Na uroczystości zakończenia zajęć klas maturalnych w sali gimnastycznej zgromadzili się: dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele, a wśród nich wychowawcy klas trzecich – Iwona Stankiewicz-Siudak i Kazimierz Maj, przedstawiciele rodziców oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego i trzecioklasiści. Gościem honorowym był Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Do klas trzecich w roku szkolnym 2021/22 uczęszczało 59 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym. Tym samym zakończył się cykl nauki liceum 3-letniego. Tegoroczni absolwenci byli ostatnim rocznikiem, który kontynuował naukę po gimnazjum.
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Po powitaniu zebranych, zwróciła się do uczniów klas trzecich. Podziękowała im za wspólną, 3-letnią pracę i życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych, zapału i entuzjazmu, pomyślnego rozwoju w sferze zawodowej i osobistej, a także by zawsze z sympatią wspominali chwile przeżyte w naszej szkole.
Następnie do zebranych zwrócił się starosta Jan Nowak. Pogratulował ukończenia nauki w liceum, życzył powodzenia na maturze, a także znalezienia swojego talentu, gdyż „w każdym jest jakiś talent”.
W dalszej kolejności głos w imieniu klas młodszych zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którego przewodniczący – Dominik Latos (2b) w imieniu klas młodszych pogratulował absolwentom i zacytował słowa naszej Patronki – „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie”.
W imieniu rodziców głos zabrała p. Żaneta Jaros, dziękując całej szkolnej społeczności za wspólną, 3-letnią pracę.
W dalszej kolejności p. starosta Nowak wręczył świadectwa ukończenia z wyróżnieniem, które w tym roku uzyskało 6 osób, w tym 3 osoby ze średnią co najmniej 5,00. Wszyscy zostali nagrodzeni zasłużonymi oklaskami. Przy wręczaniu świadectw asystowała dyrektor szkoły – p. Joanna Wrzesień.
Następnie nagrodami książkowymi zostali uhonorowani absolwenci, którzy: uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, odnieśli największe sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, brali udział w występach artystycznych i angażowali się w pracę społeczną, reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym.
Dyplomy z podziękowaniami otrzymali maturzyści za udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, bardzo dobre wyniki w nauce, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali wychowawcy klas.
W dalszej kolejności listy gratulacyjne oraz dyplomy z podziękowaniem otrzymali rodzice.
Opiekunka Klubu „Hades” – p. Agnieszka Sambór wręczyła dyplomy z podziękowaniem za całokształt pracy na rzecz Klubu.
Po wyprowadzeniu sztandaru część oficjalna się zakończyła. Andrzej Kocerba tradycyjnie wykonał pamiątkowe klasowe zdjęcia na schodach wejściowych do szkoły, a następnie uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych klasach. W trakcie tych spotkań otrzymali świadectwa ukończenia, były pożegnania, łzy wzruszenia, kwiaty i podziękowania dla nauczycieli.
Dziękujemy za wspólne trzy lata, życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!