Rozpoczęliśmy udział w projekcie „Dziś Uczeń – jutro Student”. Celem projektu jest przygotowanie uczniów do roli studenta poprzez rozwijanie kompetencji społecznych, akademickich i osobistych. W piątek 15 grudnia 2023 roku zorganizowano wyjazd na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach realizacji jednego z zaplanowanych zadań uczniowie klas trzecich mieli wyjątkową okazję uczestniczyć w wykładach na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK. Pierwsze spotkanie poprowadziła Pani Rozmianiec na temat “Biologia medyczna jako perspektywa przyszłej pracy”, przedstawiona uczniom prezentacja ukazała biologię medyczną, jako interesującą specjalizację w przyszłej kariery zawodowej. Drugi wykład poprowadził Tomasz Hałatkiewicz, który przedstawił inspirujący wykład, zwracając uwagę na atrakcyjne aspekty studiowania kierunków przyrodniczych. Uczniowie mieli okazję zdobyć wgląd w różnorodność dziedzin naukowych oraz dowiedzieć się, dlaczego warto podjąć naukę na tym właśnie polu. Wierzymy, że ta inicjatywa przyczyni się do poszerzenia horyzontów naszych uczniów oraz pomoże im lepiej zrozumieć różnorodność ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Dziękujemy Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego w Kielcach za współpracę i zapewnienie naszym uczniom tak cennych doświadczeń. Opiekunami uczestników wyjazdu byli: p. Dominika Wróbel i ks. Sylwester Piwowar.