Ze smutkiem informujemy, że w dn. 5.10.2023 w wieku 89 lat
zmarła pani profesor Halina Radziszewska.

Pani profesor pracowała w naszej szkole w latach 1953-1992. Uczyła języka rosyjskiego, była wychowawczynią wielu klas.

W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja naszego Liceum: dyrekcja, przedstawiciele grona pedagogicznego i Poczet Sztandarowy. Zmarłą panią profesor wspomniała i pożegnała dyrektor Joanna Wrzesień oraz emerytowany dyrektor Tadeusz Łuszczyński. Na grobie złożyliśmy wieniec od naszej licealnej społeczności.

Pani Profesor – pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci!