W czwartek, 21. września br. o godzinie 17 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców uczniów wszystkich klas.
Wychowawcy przekazali rodzicom informacje dotyczące organizacji roku szkolnego oraz planu pracy szkoły w roku szkolnym 2023/24.
Ponadto rodziców uczniów klas pierwszych zapoznano z dokumentami szkolnymi, otrzymali oni również dane dostępowe do e-dziennika, dzięki czemu mogą na bieżąco obserwować postępy w nauce i w razie potrzeby kontaktować się ze szkołą. Złożyli oni także niezbędne oświadczenia.
Rodzice uczniów klas IV zostali zapoznani z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego w 2024 roku.
Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców, która z kolei dokonała wyboru firmy ubezpieczającej uczniów w bieżącym roku szkolnym oraz ustaliła wysokość dobrowolnej składki.
W trakcie spotkania dużurowały także pani psycholog i pani pedagog.


Dziękujemy za spotkanie 🙂