2 czerwca 2023 roku uczniowie klasy 3b, 2a i 2b odbyli lekcję chemii w Instytucie Chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przeprowadzone zajęcia miały formę warsztatów. Uczniowie mieli możliwość wykonania doświadczeń chemicznych dotyczących: badania właściwości węglowodorów, alkoholi, fenoli, aldehydów i ketonów. Samodzielnie przeprowadzili próbę Trommera i próbę jodoformową. Bardzo ciekawym zadaniem było sprawdzenie „czy sklepowy 6% ocet ma dokładnie 6%?” podczas wykonywania miareczkowania. Poznali również bazę dydaktyczną Instytutu i ofertę edukacyjną uczelni. Warsztaty chemiczne prowadzone były pod profesjonalnym okiem pracowników naukowych z Instytutu Chemii. Za aktywny udział w zajęciach, uczniowie otrzymali bardzo dobre oceny z chemii. Laboratoria chemiczne prowadzone w takiej formie są świetną alternatywą dla lekcji realizowanych w szkole, rozbudzają naszą ciekawość i chęć poznawania świata chemicznego. Kolejne takie warsztaty przed nami już w październiku. (MK)