Przeczytaj zanim wypełnisz wniosekbardzo ważna informacja!
Jeśli w preferencjach wybierzesz z naszej szkoły tylko jeden oddział (klasę) i z jakiegoś powodu ta klasa nie powstanie – nie zostaniesz naszym uczniem, gdyż system przydzieli Cię do innej szkoły (wybranej na drugim miejscu).

Dlatego też ustalając preferowane klasy wybierz przynajmniej dwie propozycje (dostępne oddziały) z naszej szkoły.
Lista Twoich preferencji (drugi etap wypełniania wniosku) może wyglądać przykładowo jak na poniższym obrazie, gdzie kandydat wybrał na początkowych miejscach wszystkie 5 klas z naszej szkoły.

Skrócony opis procedury złożenia wniosku:

 • Przejdź na stronę wypełniania wniosku.
 • Wypełnij dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).
 • Wybierz preferowane szkoły i klasy, do których starasz się o przyjęcie (patrz wyżej) i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).
 • Wybierz lub wpisz szkołę podstawową, którą aktualnie kończysz i przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).
 • Wypełnij dane na zakładkach Kryteria uzupełniające i Inne dane, przejdź do następnej zakładki (kliknij strzałkę w prawo).
 • Jesteś na zakładce Zakończ – tutaj zapisuje się wniosek w systemie. Zanim to zrobisz, możesz wrócić do poprzednich zakładek (klikając strzałkę w lewo) i przejrzeć wpisane informacje, upewniając się, że wszystko jest prawidłowo wypełnione.
 • Kliknij przycisk Zapisz (na zakładce Zakończ) i Twój wniosek zostanie zapisany w systemie. Jednocześnie wygenerowany zostanie plik PDF, który należy pobrać, wydrukować, podpisać, a następnie złożyć osobiście w szkole pierwszego wyboru lub skan (bądź wyraźne zdjęcie) wszystkich stron przesłać do systemu naboru.
  Na koniec kliknij Wybierz akcjęZłóż wniosek. To bardzo ważne, dopiero wtedy bierzesz udział w procesie rekrutacji, a wniosek będzie widoczny dla szkoły.
  W zależności od sytuacji i udzielanych odpowiedzi może być konieczne pobranie i wypełnienie dodatkowych dokumentów (dostępne są na tej stronie) lub uzyskanie dodatkowych zaświadczeń.
 • System wygeneruje także dane dostępowe do konta kandydata. Przy ich pomocy zalogujesz się do swojego konta i sprawdzisz wyniki kolejnych etapów rekrutacji oraz otrzymasz ewentualne wiadomości.