Dnia 26 maja br. odbyły się zajęcia terenowe z geografii dla klasy 3a, której tematem było zróżnicowanie dostępności i jakość usług w mieście Kazimierza Wielka.
Uczniowie podzieleni na grupy wraz z przygotowanymi przez siebie ankietami, mapami i dodatkowymi materiałami badawczymi, ruszyli w teren, ankietując mieszkańców miasta oraz przyjezdnych, na temat dostępności usług w Kazimierzy Wielkiej – ich przestrzennego zróżnicowania oraz oceny poziomu zadowolenia z ich świadczenia.
Zebrane dane uczniowie opracowali następnie na kolejnych zajęciach. Ich wyniki można obejrzeć na gazetce w sali nr 13.
Zapraszamy! (ŁŁ)