ZARZĄDZENIE NR 2/01/2022
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego przejścia szkoły na nauczanie zdalne.

Na podstawie Rozporządzenia MEiN w związku z utrzymującą się wysoką liczbą nowych zakażeń oraz pojawieniem się nowej mutacji koronawirusa od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie przechodzą na naukę zdalną.

W związku z powyższym wprowadzam w szkole nauczanie zdalne od 31.01.2022 do 27.02.2022.
Zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym, dostępnym dla uczniów planem zajęć.
W dzienniku elektronicznym będą umieszczane komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły.
Proszę o systematyczne odczytywanie przekazywanych tą droga informacji.

Dyrektor szkoły
J. Wrzesień