Wyjazd uczniów klas IIa i IIb na zajęcia warsztatowe 29 lutego i 1 marca 2024r. w ramach projektu „Szkoła Przedsiębiorczości”.

Uczniowie klas drugich rozpoczęli realizację projektu edukacyjnego „Szkoła Przedsiębiorczości – edukacja ekonomiczna poprzez klasowe firmy symulacyjne – edycja 3″. W pierwszym etapie projektu uczniowie wraz z wychowawczyniami i panią wicedyrektor Edytą Kwiecień uczestniczyli w dwudniowych zajęciach warsztatowych zorganizowanych w Centrum Dobrego Wychowania w miejscowości Motycz Leśny. W ramach wyjazdu uczniowie uczestniczyli również w wycieczce do Lublina. Zajęcia integracyjne, gry symulacyjne oraz strategiczne o przedsiębiorczości pozwoliły uczniom lepiej poznać siebie i innych, rozwijać umiejętności społeczne oraz poszerzyć wiedzę ekonomiczną. Przed uczniami kolejny etap projektu: realizacja wydarzeń na rzecz społeczności szkoły dotyczących priorytetowych obszarów działań edukacyjnych NBP. (DW)