Dnia 20 marca 2024r. w naszej szkole odbyła się akcja charytatywna fundacji DKMS. #KOMÓRKOMANIA to wyjątkowa inicjatywa informacyjno–edukacyjna połączona z rejestracją potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku.
Organizując akcję #KOMÓRKOMANIA szkoły mają realny wpływ na poprawę sytuacji pacjentów zmagających się z nowotworami krwi w Polsce i na całym świecie.
Intencją projektu jest uwrażliwienie młodzieży na problemy osób cierpiących na choroby nowotworowe, szerzenie idei dawstwa oraz nabywanie istotnych w dorosłości umiejętności, m.in. pracy w zespole, współdziałania ze społecznością szkolną i lokalną, budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie akcji, dziękujemy wolontariuszom Szkolnego Koła Caritas oraz wszystkim uczestnikom, którzy przyłączyli się do grupy potencjalnych dawców.
Wasza obecność i wsparcie nie tylko przyczyniły się do zwiększenia świadomości na temat potrzeby rejestracji dawców szpiku, ale także mogą bezpośrednio wpłynąć na uratowanie życia.
Dziękujemy. (DW)