Ze smutkiem informujemy, że w dn. 3.12.2023 w wieku 57 lat
zmarł pan profesor Marek Choiński.

Pan profesor pracował w naszej szkole w latach 1992-1997, był nauczycielem historii.

W imieniu całej szkolnej społeczności składamy kondolencje najbliższym.

Spoczywaj w pokoju!