Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2023/24 odbyła się w poniedziałek, 4. września 2023 roku w Kazimierskim Ośrodku Kultury.
Ze względu na trwające prace remontowe spotkaliśmy się poza szkołą. Było to także po części nawiązanie do tradycji rozpoczynania roku szkolnego w kazimierskim KOK-u.

Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego, a następnie p. dyrektor powitała wszystkich obecnych, w tym Starostę Kazimierskiego, pana Jana Nowaka oraz przewodniczącą Rady Rodziców, panią Anetę Wójcik, szczególnie ciepłe słowa powitania kierując w stronę pierwszoklasistów. Pani dyrektor powitała także nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole – pani Sylwia Bil będzie uczyć języka angielskiego, pani Katarzyna Paciuch będzie pracować w bibliotece. W rozpoczynającym się roku szkolnym pani dyrektor życzyła: uczniom – wytrwałości w dążeniu do celów, maturzystom – wiary we własne siły, nauczycielom – cierpliwości i wytrwałości, a rodzicom – pociechy i dumy ze swoich dzieci.

Kolejnym mówcą, był pan Starosta Jan Nowak. Podziękował za zaproszenie na naszą uroczystość, podkreślił wagę tego, że możemy bezpiecznie rozpoczynać naukę w kolejnym roku szkolnym. Nawiązał w ten sposób do rocznicy wybuchu II wojny światowej, a także zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Życzył wszystkim dobrego, satysfakcjonującego roku szkolnego w szkole „nie do poznania”, która bardzo zmieniła się w okresie wakacji, a wiele prac jeszcze trwa, zwłaszcza odnowienie otoczenia budynku naszego Liceum. Pan Starosta pogratulował także pierwszoklasistom wyboru dobrej szkoły, z tradycjami i świetnymi wynikami.

Nawiązując do wypowiedzi poprzednika, pani dyrektor podkreśliła bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie organu prowadzącego w nadanie szkole nowego, nowoczesnego oblicza i serdecznie za to podziękowała.

W imieniu rodziców najlepsze życzenia dla całej szkolnej społeczności złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, pani Aneta Wójcik.

Wystąpienia zakończyli przedstawiciele uczniów. Roksana, Wiktoria i Oliwia z Samorządu Uczniowskiego życzyły pierwszoklasistom, aby z powodzeniem rozpoczęli nowy etap nauki, maturzystom – jak najlepszych wyników na maturze, a wszystkim pasji i motywacji do pracy.

W tym momencie minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.

Kolejnym, miłym punktem uroczystości, było wręczenie upominków i dyplomów z okazji jubileuszy pracy zawodowej. W tym roku otrzymali je: Magdalena Bucka, Kazimierz Maj, Agnieszka Sambór, Dominika Wróbel, Joanna Wrzesień (kolejność alfabetyczna). Dołączamy się do gratulacji!

Kolejnym, tradycyjnym momentem inauguracji roku szkolnego było wręczenie legitymacji tym pierwszoklasistom, którzy w rekrutacji uzyskali najwyższe wyniki punktowe. W kolejności alfabetycznej byli to: Natalia Bil, Nikola Cieloch, Jan Czaja, Klaudia Dubaj, Martyna Kania, Wojciech Kula, Szymon Łój, Antoni Madej, Mikołaj Marzec, Michał Menkała, Miłosz Miara, Martyna Patej, Szymon Piotrowski, Karol Stępień, Bartosz Sorkowicz, Magdalena Szeląg i Lena Wójcik.

Następnie pani dyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych, którymi są panie: Katarzyna Najman, Agnieszka Buczak i Anna Adamusik.

Na tym zakończyła się część oficjalna. Uczniowie klas pierwszych spotkali się w budynku szkoły z wychowawcami, gdzie zostali wyposażeni w pakiet podstawowych informacji niezbędnych do rozpoczęcia nauki.

W nowym roku szkolnym w naszej szkole będzie się uczyć 240 uczniów, w tym 80 pierwszoklasistów i 54 maturzystów.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości, a w roku szkolnym 2023/24 życzymy pomyślności, sukcesów i satysfakcji 🙂