Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/23 w sali gimnastycznej zgromadzili się: dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele i rodzice oraz gość honorowy – Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Po powitaniu zebranych, zwróciła się do uczniów dziękując im za całoroczną, wspólną pracę. Podkreśliła, że wszyscy uczniowie klas 1-3 uzyskali promocję do klas programowo wyższych.

Zabierając głos, pan Starosta Jan Nowak również pogratulował tak dobrego wyniku, a życząc dobrych, udanych wakacji – obiecał, że szkoła bardzo się w tym czasie zmieni, ponieważ rozpoczęły się szeroko zakrojone prace remontowe i modernizacyjne.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli wszystkim wspaniałego, bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie świadectw z wyróżnieniem. Świadectwa takie otrzymało w tym roku 23 uczniów, w tym 10-osobowa grupa „prymusów” ze średnimi co najmniej 5,00. Gratulacje i brawa jakie otrzymali były w pełni zasłużone. Uczniowie z „paskami” otrzymali także dyplomy i nagrody rzeczowe, gdyż wielu z nich poza wyróżniającymi wynikami w nauce uzyskało także wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach oraz angażowało się w inne aktywności związane z działaniem szkoły. Za to wszystko serdecznie im dziękujemy.

W dalszej kolejności dyplomami nagrodziliśmy uczniów, którzy uzyskali nieco niższe (bardzo dobre) wyniki w nauce, ale angażowali się również w życie szkoły, działalność społeczną i wolontariat, Poczet Sztandarowy, sukcesy sportowe, czy też przy innych okazjach promowali godnie dobre imię naszego Liceum. Specjalne wyróżnienie otrzymał Maciej S. z klasy 2b, który (podobnie jak w klasie pierwszej) uzyskał w bieżącym roku szkolnym 100% frekwencję.

Kolejną grupą wyróżnionych byli uczniowie, którzy aktywnie prezentowali się w Młodzieżowym Klubie Hades.

Wzruszającym, pełnym emocji momentem uroczystości było podziękowanie osobom, które zakończyły pracę w naszej szkole. W tym roku były to panie: Mariola Czarny, Małgorzata Kosałka, Beata Niebylicka, Iwona Stankiewicz-Siudak i Weronika Tytko. Podziękowania skierowała do nich -wyraźnie wzruszona – p. dyrektor Joanna Wrzesień, głos zabrał także p. Jan Nowak, a wszyscy zgotowali im owację na stojąco. Serdecznie dziękujemy za wspólne chwile!

Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem za średnią co najmniej 5,00, a dyplomy „Podziękowanie Dyrektora” – ci z rodziców, którzy aktywnie wsparli szkołę pomagając organizować różne działania.

Po zakończeniu części oficjalnej spotkania, komunikaty porządkowe podała p. wicedyrektor Edyta Kwiecień.

Dalsza część zakończenia roku szkolnego odbyła się w klasach, w trakcie spotkań z wychowawcami. Uczniowie otrzymali świadectwa promocyjne, dopełnili formalności, otrzymali niezbędne informacje organizacyjne. Powoli szkoła opustoszała, uczniowie udali się na ferie letnie, popularnie zwane wakacjami.

Życzymy wszystkim dobrego, wartościowego wypoczynku, słonecznej pogody, spełnienia wakacyjnych planów. Pełni nowych sił i zapału do pracy spotkajmy się w roku szkolnym 2023/24!

BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU!