Dziś w naszej szkole mieliśmy podwójną okazję do świętowania: Samorząd Uczniowski zorganizował rozrywkę w postaci „Familiady”, a 8 marca to także Dzień Kobiet.

Rozgrywka odbyła się na sali gimnastycznej, gdzie przygotowana scenografia odzwierciedlała format popularnego teleturnieju. Tym razem, a jakże, zmierzyły się drużyny dziewcząt i chłopców, reprezentujących wszystkie klasy z naszego Liceum.

Widownia gorąco dopingowała zespoły, wszystkim udzielił się nastrój zabawy i relaksu. Ostatecznie zatryumfowała płeć piękna, i to dziewczęta otrzymały w nagrodę certyfikaty upoważniające do wykorzystania dodatkowego dnia wolnego od odpytywania. Na zakończenie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Dominik Latos (3b) złożył wszystkim paniom serdeczne życzenia, a kwiaty w imieniu wszystkich symbolicznie otrzymały zawodniczki zwycięskiego zespołu.

Pani dyrektor Joanna Wrzesień podziękowała za zorganizowanie i przeprowadzenie całej zabawy, a wypowiedź ubarwiła fragmentem wiersza Juliana Tuwima „Ewa”.

Dodatkową atrakcją była loteria, w której p. dyrektor wylosowała nagrody dla trójki dziewcząt w postaci voucherów na: dodatkowy dzień wolny od odpytywania, plus 2 punkty na wybranym sprawdzianie oraz anulowanie jednej oceny niedostatecznej.

Wszyscy świetnie się bawili i mamy nadzieję, że tradycja będzie kontynuowana.

Scenografię i scenariusz przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marii Kabat, multimediami zajęli się uczniowie z klasy 3a (opiekun p. Andrzej Kocerba), system gry przygotowała i obsługiwała p. Magdalena Bucka. Serdecznie dziękujemy!