W roku szkolnym 2022/23 Stypendium Prezesa Rady Ministrów uzyskał Marcin Kabat z klasy 3b. Cieszymy się z sukcesu Marcina i serdecznie mu gratulujemy!

Uroczystość wręczenia odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Dyplomy wręczali panowie: Rafał Nowak – Wicewojewoda Świętokrzyski, Krzysztof Słoń – Senator Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kazimierz Mądzik – Świętokrzyskim Kurator Oświaty. Spotkanie miało tradycyjnie uroczystą formę i oprawę.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest jednemu uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

Więcej szczegółów, relację i bogatą galerię zdjęć można zobaczyć na stronie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.

Zapraszamy do obejrzenia naszej minigalerii: