Krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej wypożyczył nam 10 banerów informacyjnych (roll-up). Seria dotyczy zbrodni popełnionych przez oddziały niemieckie na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej oraz działania trybunałów międzynarodowych, które miały ukarać ich sprawców. Nie wszyscy zbrodniarze zostali osądzeni. (KM)