„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Z wielkim smutkiem i żalem pożegnaliśmy pracownika naszej szkoły, panią Renatę Kuciębę.
Pani Renata pracowała w naszej szkole w latach 2000-2021.
Składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim w tym trudnym dla nich czasie.
Uczniowie, Grono Pedagogiczne i Pracownicy