28 czerwca 2024 r. o godz. 11:00 w Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się I sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji. Wzięła w niej udział nasza uczennica, Zosia Swat, która jest radną Sejmiku w tej kadencji (pisaliśmy o tym tutaj). Z ramienia szkoły uczennicy towarzyszyła opiekunka Samorządu Uczniowskiego, p. Maria Kabat.

Swoje obrady Młodzieżowy Sejmik kontynuował w sobotę, 29 czerwca w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Młodzieżowy Sejmik jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego. Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji tematycznych). Jego kadencja trwa 2 lata. (źródło: strona Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego).

Naszej reprezentantce gratulujemy i życzymy owocnych obrad.