Na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2023/24 w sali gimnastycznej zgromadzili się: dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej reprezentował – po raz pierwszy w tej roli – pan Marek Olejarski, Wicestarosta Kazimierski. Gościem specjalnym był pan Piotr Łach. Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Po powitaniu zebranych, zwróciła się do uczniów dziękując im za całoroczną, wspólną pracę, za to, że pokazali zaangażowanie i pasję w dążeniu do wiedzy, a każdy z nich wniósł swój wkład w całość osiągnięć naszej szkoły w mijającym roku szkolnym. Pani dyrektor podkreśliła, że wszyscy, bez względu na osiągnięte wyniki, zasłużyli na wakacyjny odpoczynek.
Podziękowania otrzymali także nauczyciele, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności oraz rozwijają swoje uzdolnienia.
Wyrazy podziękowania wybrzmiały również w stronę rodziców, za zaangażowanie i wsparcie działań szkoły.
Zabierając głos, pan wicestarosta Marek Olejarski pogratulował promocji do następnej klasy, pogratulował uczniom wyników w nauce, podziękował nauczycielom za wkład pracy. Na zakończenie złożył wszystkim życzenia miłych, spokojnych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji.
W dalszej kolejności głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Wiktoria Koza, Roksana Szczygieł i Jakub Jackiewicz. W imieniu społeczności uczniów podziękowali za wspólny rok szkolny, a na wakacje wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Na ręce pani dyrektor uczniowie przekazali obraz stanowiący graficzną wizję „drzewka szczęścia”.
Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Anna Jałocha, podziękowała serdecznie całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za życzliwość, cierpliwość i wytrwałość w całorocznej pracy, pogratulowała wyników w nauce oraz złożyła życzenia udanych, pełnych wrażeń wakacji i bezpiecznego powrotu do szkoły.
W dalszej kolejności pani Dyrektor podsumowała mijający rok szkolny. Klasyfikowanych było 273 uczniów, w tym 54 absolwentów klas 4 oraz 183 – klas 1-3. Spośród tej ostatniej grupy 13 uczniów uzyskało średnią 4,75 i wyżej, a wśród nich – 6 uczniów ze średnią 5,00 lub wyżej. Cała trzynastka została zaproszona na środek sali i otrzymała świadectwa promocyjne z wyróżnieniem („z paskiem”). W tym roku są to: Wiktoria Durbas 2b, Kamil Erbel 2a, Karol Bączek 2a, Michalina Szwajca 2b, Wiktoria Głowa 3b, Julia Kieljan 2b (średnie 5,00 i powyżej), Natalia Gabryś 2a, Miłosz Miara 1a, Julia Kurek 2a, Aleksandra Paciuch 2b, Martyna Kania 1b, Zuzanna Krawczyk 1b, Wiktoria Koza 3b (średnie 4,75-4,99). Cała grupa otrzymała zasłużone brawa i gratulacje.
W dalszej kolejności wychowawcy klas wręczyli nagrody za sukcesy w olimpiadach i konkursach, działalność artystyczną, osiągnięcia sportowe, aktywność na rzecz klasy, szkoły, środowiska, działalność charytatywną.
Liczna grupa uczniów osiągnęła sukcesy w tegorocznej Olimpiadzie „Olimpus” z j. polskiego i matematyki. Pani Dyrektor złożyła im serdeczne gratulacje, a dyplomy i nagrody książkowe zostały wręczone w trakcie spotkań klasowych.
Dyplomy za działalność w Klubie „Hades” wręczyły opiekunki klubu – p. Agnieszka Buczak i p. Agnieszka Sambór. Dyplomy „hadesowe” otrzymała liczna grupa uczniów, bardzo nas cieszy aktywność artystyczna młodzieży.
Szczególne wyróżnienie oraz nagrody rzeczowe otrzymała dwójka uczniów, którzy w roku szkolnym osiągnęli 100% frekwencję: Maciej Sady 3b i Michał Porada 1a. Gratulujemy wytrwałości i sumienności w wypełnianiu obowiązków ucznia.
Słowa podziękowania pani Dyrektor skierowała do rodziców, podkreślając ich nieocenioną rolę w procesie edukacji, ich wsparcie i zaangażowanie w życie szkoły. Listy gratulacyjne otrzymali rodzice uczniów, którzy wypracowali w tym roku szkolnym średnią ocen 5,00 i wyżej: Elżbieta i Radosław Durbas, Katarzyna i Grzegorz Erbel, Magdalena Głowa, Renata i Adam Kieljan, Magdalena i Robert Szwajca, Agnieszka i Wiesław Bączek.
Serdeczne podziękowania otrzymał pan Piotr Łach, absolwent naszej szkoły z roku 1976, który zorganizował wyjazd edukacyjny naszych dwu uczennic do Kanady. Dyplomy z podziękowaniem wręczyła pani wicedyrektor Edyta Kwiecień. Pan Piotr wyraził podziękowanie, stwierdził, że to dla niego wzruszająca chwila i przekazał uczniom kilka przemyśleń związanych z planowaniem własnej kariery. Zaproponował także, aby w wakacje przeczytać jakąś dobrą książkę, spotykać dobrych ludzi i robić dobre rzeczy, a najważniejsze – żebyśmy wszyscy cali i zdrowi spotkali się na rozpoczęciu kolejnego roku szkolnego.
W dalszej części spotkania pani Dyrektor podkreśliła znaczenie dla funkcjonowania szkoły pracowników administracji i obsługi, poprosiła ich o wystąpienie i osobiście złożyła podziękowania, poparte aplauzem zgromadzonych. Dziękujemy za Państwa wysiłek i codzienną dbałość o właściwe warunki pracy i nauki!
Na zakończenie części oficjalnej pani Dyrektor złożyła podziękowania wszystkim przybyłym, złożyła uczniom wakacyjne życzenia, aby nabrali sił, cieszyli się każdą chwilą i wrócili z nową energią, gotowi do kolejnych wyzwań.
Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, pani wicedyrektor Edyta Kwiecień podała komunikaty porządkowe i uczniowie udali się na spotkania klasowe z wychowawcami.
Wakacje 2024 czas zacząć. Dobrego i bezpiecznego wypoczynku!