W dniach 27.04 – 05.05.2024 roku jedenastu uczniów z klas pierwszych wzięło udział w dziewięciodniowym wyjeździe do Poronina realizując projekt edukacyjny pt.: „Make a right decision. Vote!” w ramach programu Erasmus+, zorganizowanym przez Europejskie Centrum Młodzieży. Do projektu oprócz Polaków zostali zaproszeni studenci z Grecji i uczniowie z Łotwy.

Każdy dzień młodzież zaczynała od gier integracyjnych. Następnie odbywały się warsztaty kreatywności. Pracując w międzynarodowych zespołach uczniowie brali udział w sesjach dotyczącej demokracji i spraw obywatelskich, najważniejszych instytucji Unii Europejskiej czy pracy Parlamentu Europejskiego.

Podczas polskiego wieczoru narodowego uczniowie zaprezentowali charakterystykę naszego kraju, następnie poprowadzili quiz. Po wyłonieniu zwycięzcy odbyła się degustacja polskich przysmaków i wspólny taniec Belgijka. Podobnie przedstawili swoje kraje Grecy i Łotysze zachęcając uczestników do poznania ich kultur oraz dań.

Nie zabrakło obcowania z naturą: grupa dotarła nad malownicze Morskie Oko. Na zakończenie aktywnego dnia, młodzież relaksowała się w basenach termalnych.

Zwieńczeniem międzynarodowego projektu Erasmus+ był niezwykle kreatywny happening w Zakopanem, którego celem było podkreślenie jak ważny jest udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Opiekunkami uczniów w czasie wyjazdu były nauczycielki języka angielskiego – Edyta Kwiecień i Sylwia Bil.