Nasi tegoroczni absolwenci rozpoczęli egzaminy maturalne. Tegoroczna sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 7 maja – język polski, w kolejnych dniach będzie to matematyka i język obcy nowożytny, wszystkie na poziomie podstawowym. Następnie będą odbywać się egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne.
Życzymy powodzenia, spokoju i jak najlepszych wyników!