W poniedziałek 27 maja odbyła się III sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, na której radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji. W skład gremium wchodzi 30 młodzieżowych działaczy i działaczek. Najmłodszy radny ma 15 lat, zaś najstarszy 23 lata. 9 osób to radni obecnej, III kadencji Młodzieżowego Sejmiku, którzy zdecydowali się kontynuować działalność w tym gremium.

Z dumą informujemy, że nasza uczennica, Zosia Swat (kl. 2b) będzie radną Młodzieżowego Sejmiku z okręgu IV, w skład którego wchodzą powiaty: buski, kazimierski, pińczowski, jędrzejowski i włoszczowski.

Życzymy owocnych obrad i cieszymy się z sukcesu. Gratulacje!