Uroczystość zakończenia zajęć klas maturalnych odbyła się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Zgromadzili się: dyrektor Joanna Wrzesień i wicedyrektor Edyta Kwiecień, nauczyciele, a wśród nich wychowawcy klas czwartych – Magdalena Bucka i Maria Kabat, przedstawiciele rodziców, Samorząd Szkolny oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego z klas 1-3 oraz maturzyści. Gościem honorowym był Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Do klas maturalnych w roku szkolnym 2023/24 uczęszczało 54 uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę z wynikiem pozytywnym i uzyskali świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, uprawniające do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Oficjalna część uroczystości rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu.
Spotkanie prowadziła p. dyrektor Joanna Wrzesień. Po powitaniu zebranych, zwróciła się do przybyłych czwartoklasistów. Podziękowała im za 4-letnią pracę i życzyła powodzenia na egzaminach maturalnych, zapału i entuzjazmu, pomyślnego rozwoju w sferze zawodowej i osobistej, a także by zawsze z sympatią wspominali chwile przeżyte w naszej szkole. Swoją wypowiedź p. dyrektor zakończyła życzeniami od dyrekcji i grona pedagogicznego:
– Sukcesów na egzaminach maturalnych,
– Dostania się na wymarzone studia,
– Zapału i entuzjazmu,
– Oglądania się za siebie tylko po to, aby z przeszłości zabrać to, co najwartościowsze,
– Wiary w siebie i w marzenia,
– Odwagi, by pewnie kroczyć przez życie,
– Nadziei,
– Cierpliwości, aby wytrwale dążyć do wyznaczonych celów,
– Zdrowia, bo jest bezcenne,
– Przyjaciela, aby podzielił Waszą radość, i współczuł w trudnych chwilach,
– Szczęścia, niech towarzyszy Wam każdego dnia!

Następnie do zebranych zwrócił się pan starosta Jan Nowak. Pogratulował ukończenia nauki w liceum, podziękował za wybór naszej szkoły i życzył powodzenia na maturze. Podkreślił, że nasza szkoła nie tylko przekazuje wiedzę, ale uczy otwartości na świat i wpaja inne wartości przydatne w dalszym życiu.

W tym roku 5 uczniów w klasyfikacji końcowej uzyskało średnią 5,00 lub powyżej. Ten wspaniały wynik wypracowali (kolejność alfabetyczna): Julia Bątkowska, Amelia Jaros, Marcin Kabat, Patrycjusz Leśniewski i Martyna Słabosz. Na uroczystość zaproszeni zostali ich rodzice, którym p. dyrektor wręczyła listy gratulacyjne.

Następnym punktem spotkania było wręczenie świadectw ukończenia liceum z wyróżnieniem („z paskiem”). Jako pierwsza otrzymała je wymieniona wcześniej grupa ze średnią 5,00 i wyżej, a po chwili dołączyli do nich pozostali, którzy mieli średnie 4,75-4,99 – takich osób było w tym roku 5 (kolejność alfabetyczna): Kamila Bała, Weronika Budzeń, Faustyna Krawczuk, Roksana Machynia i Katarzyna Mazur. Łącznie 10 absolwentów ukończyło naszą szkołę z wyróżnieniem, otrzymując zasłużone brawa oraz osobiste gratulacje od pana starosty Jana Nowaka i wręczających świadectwa pani dyrektor Joanny Wrzesień i wicedyrektor Edyty Kwiecień.

Następnie nagrodami książkowymi zostali uhonorowani absolwenci, którzy: uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, odnieśli największe sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, brali udział w występach artystycznych i angażowali się w pracę społeczną, reprezentowali szkołę w Poczcie Sztandarowym.
Dyplomy z podziękowaniami otrzymali maturzyści za udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, bardzo dobre wyniki w nauce, pracę społeczną na rzecz klasy i szkoły. Wręczenia nagród i dyplomów dokonali wychowawcy klas.

Ksiądz Sylwester Piwowar wręczył świadectwa katechezy przedstawicielom klas IV.

W dalszej kolejności głos w imieniu klas młodszych zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Do absolwentów skierowali słowa podziękowania za wspólny czas oraz życzenia powodzenia na maturze i dostania się na wymarzone uczelnie.

Oficjalna część spotkania zakończyła się wyprowadzeniem sztandaru, a p. wicedyrektor Edyta Kwiecień podała komunikaty porządkowe. Maturzyści udali się na schody wejściowe do szkoły, gdzie p. Łukasz Łuszczyński zrobił tradycyjne zdjęcia klasowe do galerii absolwentów.

Następnie absolwenci spotkali się w klasach z wychowawcami, gdzie odebrali świadectwa, dokumenty, dopełnili ostatnie formalności. Było dużo emocji: radość, nostalgia, łzy wzruszenia.

Kolejny rocznik absolwentów zakończył swoją przygodę w murach naszej szkoły. Tym samym nasza internetowa księga absolwentów liczy obecnie 7159 osób. Serdecznie gratulujemy, cieszymy się z Wami i życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym!