W ramach programu „Przedsiębiorcza Szkoła” organizowanego przez Narodowy Bank Polski, uczniowie klas drugich naszego Liceum wzięli udział w projekcie edukacyjnym. Od marca 2024 roku po warsztatach w Motyczu Leśnym założyli firmy symulacyjne oraz podjęli działania, które miały na celu przedstawić priorytetowe obszary działań edukacyjnych NBP w społeczności lokalnej. Uczniowskie inicjatywy zawierały informacje na temat systemu finansowego w Polsce, polityki pieniężnej i historii pieniądza, bankowości w naszym kraju, gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorczości. Odbiorcami projektów byli uczniowie klas ósmych z kazimierskich szkół podstawowych, uczniowie Szkoły Twórczej w Cudzynowicach, uczniowie naszego Liceum oraz społeczność lokalna miasta biorąca udział w sondzie ulicznej. Odbiór społeczeństwa był bardzo zadowalający, co dodatkowo mobilizowało i zachęcało uczniów do działania. Czekają na kolejne wyzwania w tym zakresie i kolejną porcję wiedzy ekonomicznej, tak niezbędnej w obecnym czasie. Finalizacja inicjatyw uczniowskich nastąpiła wraz z przesłaniem sprawozdań z realizacji zadań 25 kwietnia 2024 roku. Podsumowanie projektu odbędzie się w czerwcu, kiedy to komisja konkursowa wyłoni zwycięską grupę uczniów. Trzymamy kciuki za naszych uczestników i serdecznie im dziękujemy za olbrzymie zaangażowanie w realizację programu. (JGM)