Z uczniami klas trzecich spotkali się: komisarz Magdalena Król i sierżant sztabowy Tomasz Darmoń z kazimierskiej KPP. Goście przedstawili ścieżki kształcenia i kariery zawodowej związane z pracą w policji. Uczniowie obejrzeli także filmy edukacyjne i informacyjne oraz otrzymali odpowiedzi na pytania związane z tematem spotkania. Dziękujemy 🙂