9 grudnia 2022 roku nasze Liceum zawarło umowę o patronacie Naukowym i Dydaktycznym z Politechniką Świętokrzyską.

Umowę podpisali: ze strony Politechniki Świętokrzyskiej – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki, kierownik Katedry Matematyki i Fizyki na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego, prof. dr hab. Artur Maciąg; ze strony Liceum – Dyrektor Joanna Wrzesień; ze strony organu prowadzącego – Starosta Kazimierski, pan Jan Nowak. Działania określone w umowie będą realizowane od roku szkolnego 2023/24.

PREAMBUŁA
Strony Umowy uważają, że system edukacji powinien obejmować wszystkie szczeble kształcenia, pomiędzy którymi powinna być ścisła współpraca. Szczególnie ważnym elementem systemu są szkoły średnie, których zadaniem jest przygotowanie do studiów wyższych. Dobre przygotowanie bezpośrednio wpływa na efektywność i poziom studiów, dlatego Strony deklarują wolę współpracy, której podstawowym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez popularyzację nauk technicznych i zapoznanie uczniów Szkoły ze specyfiką kształcenia na Politechnice Świętokrzyskiej.

Podpisanie dokumentów odbyło się w sali gimnastycznej naszej szkoły, w obecności całej szkolnej społeczności. Mówcy podkreślali szansę, jaką daje młodemu człowiekowi wyższe wykształcenie, a zwłaszcza – w dobie rozwoju technologii – w kierunkach technicznych.
Miłym akcentem była interesująca prezentacja o Politechnice Świętokrzyskiej, którą przedstawił dr inż. Kamil Bacharz, nasz absolwent z rocznika 2006, a obecnie adiunkt w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa i Architektury.


Cieszymy się z nawiązanej współpracy i mamy nadzieję, że będzie ona dla naszych uczniów szansą, którą chętnie i w pełni wykorzystają.