8 listopada odbyło się w naszej szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Nowoprzybyli uczniowie ślubowali pogłębiać swą wiedzę i rozwój wewnętrzny, godnie reprezentować szkołę oraz rozwijać w sobie postawę obywatelską w duchu patriotyzmu. Dzień 8 listopada nie został wybrany przypadkowo- uczniowie ślubowali dzień po rocznicy urodzin patronki szkoły – niezwykłej uczonej narodu polskiego – Marii Curie-Skłodowskiej. Po części oficjalnej, w której uczestniczyła Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz delegacja uczniów klas drugich, uczniowie zaprezentowali w przygotowanym przez nich programie artystycznym, najważniejsze momenty z życia polskiej noblistki celem uczczenia jej pamięci. Życzymy pierwszoklasistom, którzy oficjalnie stali się członkami społeczności licealnej powodzenia i osiągnięcia wymarzonych celów. (JGM)