„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, napisał niegdyś Stanisław Jachowicz, tak też uważają uczniowie naszego liceum. Klasa Ia rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie najbliższych nam regionów geograficznych. Uczniowie klasy o profilu geograficznym i informatycznym uczestniczyli w regionalno-integracyjnej wycieczce po Polskiej Toskanii, czyli Ponidziu. Zwiedzili Bazylikę Mniejszą w Wiślicy, odwiedzili Grodzisko w Stradowie, Park i Pałac w Wielopolskich w Chrobrzu. W malowniczej Dolinie Nidy zobaczyli gipsy w Gackach, pomnik przyrody “Sosna na szczudłach”. Podziwiali krajobraz rezerwatu “Zimne wody” i “Przęślin” oraz park w Busku-Zdroju. Pierwszoklasiści rozwijają swoje pasje i zainteresowania, rozpoczynają pracę nad zebranym materiałem fotograficznym. (DW)