W dniu 3 grudnia w ramach doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich z dyrektorką banku PKO w Kazimierzy Wielkiej Panią Stanisławą Szubą. Głównym celem jaki przyświecał temu spotkaniu było przedstawienie oferty jednostki skierowanej do młodych osób. Uczniowie szczególnie zainteresowani byli kredytem studenckim, który umożliwi wielu z nich podjęcie wymarzonych studiów i rozwój kariery zawodowej. Pani dyrektor przedstawiła w ciekawy sposób także inne propozycje banku skierowane do uczniów, a także opowiedziała o wymaganiach i potrzebnych kwalifikacjach na różnych stanowiskach pracy w banku. W przyszłości Pani dyrektor zaproponowała kolejne spotkania z młodzieżą i dalszą współpracę ze szkołą. (BSz)