Tradycją w naszej szkole jest organizowanie uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych w rocznicę urodzin naszej Patronki – Marii Curie-Skłodowskiej (7 listopada 1867). W tym roku szkolnym ślubowanie odbyło się 8 listopada.

Na uroczystości obecni byli uczniowie klas pierwszych, przedstawiciele klas starszych, wychowawcy oraz nauczyciele i dyrekcja. Spotkanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu. Następnie do „pierwszaków” zwróciła się pani dyrektor Joanna Wrzesień, witając ich w szkolnej społeczności, życząc sukcesów, dobrej współpracy z nauczycielami i jak najlepszych wyników w nauce.
Kolejnym punktem programu spotkania było przypomnienie – w formie wywiadu – sylwetki naszej Patronki.
Nadszedł najważniejszy moment – akt ślubowania. Do sztandaru szkoły podeszli przewodniczący klas pierwszych… i drugich, gdyż ze względu na wdrożenie nauczania zdalnego, nie mieli oni uroczystości ślubowania w klasie pierwszej. Wszyscy uczniowie złożyli ślubowanie, powtarzając rotę przysięgi odczytywaną przez prowadzących uroczystość. Tak zakończyła się część oficjalna. Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły, wysłuchaliśmy muzycznych życzeń dla „pierwszaków”. Na zakończenie pamiątkowe zdjęcia i tak oto społeczność naszej szkoły powiększyło się o 43 oficjalnie zaprzysiężonych uczniów klas pierwszych.
POWODZENIA! (AKo)