2021-09-01 - Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Dziś rozpoczął się w naszej szkole kolejny rok szkolny. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele rodziców oraz zaproszeni goście.
Spotkanie prowadziła – po raz pierwszy w nowej roli – pani Joanna Wrzesień, która od 1 września 2021 roku pełni funkcję dyrektora naszego Liceum.
Rozpoczęliśmy tradycyjnie wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu, a następnie minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar II wojny światowej.
Następnie dyrektor Joanna Wrzesień powitała:
– pana Wojciecha Kałata – dyrektora PZEAS,
– pana Włodzimierza Kruszyńskiego – swojego poprzednika, emerytowanego dyrektora LO,
– pana Tadeusza Łuszczyńskiego – emerytowanego dyrektora LO,
– panią Żanetę Jaros – przewodniczącą Rady Rodziców,
– nauczycieli, a wśród nich panią wicedyrektor Edytę Kwiecień,
– pracowników administracji i obsługi
oraz uczniów, w szczególności uczniów klas pierwszych, których zapewniła o wsparciu i motywacji ze strony całej szkolnej społeczności.


Następnie p. Joanna Wrzesień podziękowała panu dyrektorowi Wojciechowi Kałatowi za zaszczycenie nas swoją obecnością oraz wsparcie i przychylność w różnych szkolnych przedsięwzięciach.
Dyrektor Kałat zabierając głos podziękował za możliwość udziału w dzisiejszej uroczystości, życzył, aby w szkole dobrze układała się praca i współpraca, a pobyt w niej dawał poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Paniom dyrektorkom życzył, aby ich rozpoczynająca się kadencja obfitowała wyłącznie w sukcesy. Panu dyrektorowi Włodzimierzowi Kruszyńskiemu podziękował serdecznie za 40-letni okres pracy, w tym 17 lat kierowania szkołą. Swoją wypowiedź podkreślił maksymą Platona – „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre”.

Kolejne słowa podziękowania zostały skierowane do dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego, który przepracował w naszej szkole okrągłe 40 lat, w tym ostatnie 17 lat jako dyrektor, a wcześniej 9 lat był wicedyrektorem. Z okazji przejścia na emeryturę pan dyrektor Kruszyński otrzymał serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę dla dobra szkoły i naszych uczniów oraz życzenia pomyślności w życiu osobistym, uśmiechu i dalszych miłych kontaktów ze szkołą.
Pan dyrektor Kruszyński podkreślił, że sukcesy, działania i aktywności jakie zrealizował w czasie swojej pracy były możliwe dzięki współpracy nauczycieli, a także pracowników niepedagogicznych. Wspólna praca tworzyła dobry wizerunek szkoły. Podziękowania skierował także do młodzieży za sumienność, chęć do współpracy i zaangażowanie. Wyrazy wdzięczności p. dyrektor Kruszyński skierował także do rodziców oraz organu prowadzącego.
Całej szkolnej społeczności życzył sukcesów, realizacji planów i zamierzeń. Swoją wypowiedź zakończył słowami „Jestem zaszczycony, że mogłem pracować przez te 40 lat w naszym Liceum”.
Gromkie brawa były najlepszym wyrazem podziękowania z naszej strony.

Na uroczystość przybył także emerytowany dyrektor, pan Tadeusz Łuszczyński. Pani dyrektor Joanna Wrzesień podziękowała mu szczególnie serdecznie, gdyż to z jego inicjatywy rozpoczęła pracę w Liceum, jeszcze jako studentka fizyki na 5 roku studiów.
W swojej wypowiedzi dyrektor Łuszczyński w barwny sposób przedstawił historię swojej pracy, przytoczył kilka anegdot na temat nowej pary zarządzającej szkołą. Podkreślił przy tym, że jest to pierwszy przypadek w historii szkoły, kiedy stanowiska te objęły dwie panie. Na zakończenie życzył wszystkim samych sukcesów.

Podziękowania i kwiaty otrzymały panie z obsługi: Elżbieta Chabińska i Ewa Szastak, które po wielu latach trudnej i bardzo sumiennej pracy odchodzą na emeryturę. Nadal będziemy się spotykać, gdyż będą kontynuować pracę w naszej szkole w zmniejszonym wymiarze.

W imieniu uczniów głos zabrała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, uczennica klasy 3b – Gabriela Żulichowska. Życzyła wszystkim, aby ten rok był pełen motywacji, sumiennego podejścia do uczniowskich obowiązków, pracowity ale i radosny. Od społeczności uczniowskiej kwiaty otrzymały panie dyrektorki Joanna Wrzesień i Edyta Kwiecień oraz pan dyrektor Włodzimierz Kruszyński.

Podziękowania dla pana Włodzimierza Kruszyńskiego oraz życzenia dla pani Joanny Wrzesień przekazali także rodzice, reprezentowani przez panią Żanetę Jaros, przewodniczącą Rady Rodziców. Rangę życzeń podkreśliły wiązanki kwiatów.

Kolejną, miła okolicznością naszej uroczystości było wręczenie dyplomów i upominków z okazji jubileuszy pracy zawodowej. Z rąk wicedyrektor Edyty Kwiecień otrzymali je: p. Mariola Czarny – 35 lat pracy i p. Włodzimierz Kruszyński – 40 lat pracy.

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych z najlepszym wynikiem rekrutacji otrzymali legitymacje szkolne w czasie oficjalnej inauguracji roku szkolnego.
W tym roku są to: Wiktoria Głowa, Wiktoria Koza, Oskar Paździur, Roksana Szczygieł, Michał Nocoń, Aleksandra Szastak, Kamila Kmita, Bartosz Kula, Julia Zaręba, Wiktor Augustyn. Gratulujemy!

Ważnym akcentem spotkania była chwila oficjalnego przekazania kluczy do szkoły przez pana dyrektora Włodzimierza Kruszyńskiego w ręce pani dyrektor Joanny Wrzesień. Gest – symbol, ważny dla całej szkoły!

Na zakończenie części oficjalnej pani dyrektor Joanna Wrzesień ogłosiła rok szkolny 2021/22 za rozpoczęty.

Po wyprowadzeniu sztandaru szkoły wicedyrektor Edyta Kwiecień podała informacje porządkowe i ogłoszenia.

Klasy starsze udały się na spotkania z wychowawcami, zaś uczniowie klas pierwszych pozostali na krótkie spotkanie, podczas którego pani dyrektor oficjalnie powitała ich w nowej szkole i przedstawiła wychowawców, którymi są panie Agnieszka Sambór i Mariola Czarny.

Rozpoczął się kolejny, 77 rok szkolny w historii naszej szkoły. POWODZENIA!